Batı Karadeniz'de yer alan ve Bartın Çayı’ndan başlayıp 300 km boyunca Kızılırmak’a kadar uzanan Küre Dağları, Türkiye’nin ve hatta dünyanın “ölmeden önce görülmesi gereken yerler” listesinde yer almaktadır.

Küre Dağları Milli Parkı 2000 yılında milli park ilan edilmiştir ve Türkiye'nin 21 milli parkından birisidir. KDMP karstik yapısı, mağara ve kanyonları, şelaleleri, orman yapısı ile bir doğa harikasıdır ve eko turizm açısından da oldukça önemlidir. Farklı mimari yapısını korumuş köy evleri, yöresel yemekleri, kültürel değerleri ve renkli kıyafetleri, cana yakın insanı ile doğa turizmine katkıda bulunan Küre Dağları Milli Parkı son yıllarda geliştirilen projelerle dünyaya tanıtılmaktadır. 


Küre Dağları'nın en yüksek zirvesi 2019 metredir ve orta yükseklikte bir dağ sırası olarak sınıflanır. Küre Dağları’nın fazla girintili çıkıntılı olmayan Karadeniz tarafı kıyıya paraleldir. Dağların kuzey eteği boyunca uzanan kıyı yolunda Amasra, Kurucaşile, Cide, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Türkeli ve Ayancık sıralanmışken; güneyinde Ulus, Pınarbaşı, Azdavay, Kastamonu, Taşköprü ve Boyabat yer almaktadır.

Küre Dağları Milli Parkı, Avrupa’da korunması gereken 100 Orman Sıcak Noktası içinde yer almaktadır çünkü tehlike altındaki “Karadeniz Nemli Karstik Orman” ekosistemlerinin en iyi yabanıl örneklerine sahiptir.


Küre Dağları WWF’in 9’u Türkiye’de bulunan 100 orman sıcak noktasından biridir. Küre Dağları Milli Parkı, barındırdığı 157 endemik bitki türü ve bunlar içinde nesli tehlike altında olan 59 bitki taksonu ile WWF’in dünyada doğa koruma açısından belirlediği 200 ekolojik bölge arasında yer alıyor.


Küre Dağları taşıdığı tüm bu özellikler nedeniyle 2000 yılında “Milli Park” statüsü ile koruma altına alınmıştır. Buna ek olarak, korunması amaçlanan biyolojik çeşitliliği güvence altına almak için “tampon bölge” kavramı da Türkiye'de ilk kez Küre Dağları Milli Parkı ile gündeme gelmiştir.


WWF ve ortağı Molecaten tarafından kurulan bağımsız sivil toplum kuruluşu PAN Parks (Protected Area Network-Korunan Alanlar Ağı) korunan alan yönetimi konusuda hem yerel hem de Avrupa ölçeğinde, yerli ve uluslararası iş dünyası ile işbirliği halindedir.


Gerek doğal kaynakları gerekse ekoturizm potansiyeli nedeniyle Küre Dağları Milli Parkı, PAN Parks’a Türkiye’den seçilen ilk korunan alandır. Doğal kaynakların daha iyi korunması, alan ziyaretçileri için gerekli altyapı ve organizasyonların daha iyi işletilebilmesi ve PAN Parks üyelik şartlarının yerine getirilmesi için “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA EN BİLİNEN YERLER

Ulus: Ulukaya Şelalesi, Uluyayla, Kemerli Mağarası, Drahna Vadisi

Arıt: Zoni Yaylası

Pınarbaşı: Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ilgarini  Mağarası, 

Azdavay: Çatak Kanyonu